Om

 

 

Velkommen til "Videslet"-

kun et stenkast fra "Himmerriget"

 

 

Historien kort fortalt:

 

Vi kommer opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen. For snart ti år siden flyttet vi til Danmark.

 

Jeg har hatt brevduer siden jeg var guttunge, men rundt tiden jeg var i militæret og frem til at jeg hadde

vært gift i en tre-fire år, var det pause i dueholdet.

Så en gang sist på 70 tallet tok jeg dueholdet opp igjen, skaffet meg noen avlsduer og startet med

å kappflyge ungene samme året.

Det gikk litt trått de første årene, men med noen flere gode avlsduer og mye godt avlsarbeid så kom resultatene.

 

Til å begynne med ble det noen enkeltseire, først i foreningen så i Gruppen og til sist i NBF regi.

I 1985 - 2001 løsnet det og jeg hentet hjem:

Nr. 1.- 9. Es-duer på NM listene gjennom flere år. Nr. 1 i Flygerklassen på landsutstillingen, Nr. 2 til NM Sprint 1995. Årets hun NBF 1987, Årets sprinter NBF 1988, Langdistansemesterskap gr 5 1992, Årets han NBF 1992, Nasjonalvinner fra Kolding 6oo km 1993, Ungemesterskap gr 5 1999, Kortdistansemesterskap gr 5 1999, Sprintmesterskap gr 5 1999, Sportsmester Gr 5 1999, Gruppemesterskap gr 5 1999 og nr 2 til Gruppemesterskapet gr 5 2000, Mellomdistansemester NBF 2000, Nr 3 til Langdistansemesterskapet NBF 2000, Sportsmester gr 5 2000, Årets han Gr 5 2001, pluss andre resultater både i NBF, Gr 5 og 6 og i Askøy BF.

Så skjer det katastrofale for duesporten i Bergensområdet; bestanden av hauk og falk stiger fort og brutalt.

Vi duefolk måtte sitte å se på angrep etter angrep på duene, der rovfuglene forsynte seg av de beste kappflygerne vi hadde. Nå var det å ha brevdueflyging som hobby umulig. Det var ikke noe moro lenger å kappfly med duer og å sitte hjemme å vente på kappflygere som sjelden eller aldri kom hjem.

I 2004 var tanken på å flytte til Danmark for å få drive med duer på en normal måte festet seg, og vi startet letingen etter en plass vi begge kunne være tilfreds med.

Vi fant oss en super plass, god plass til duer og andre hobbyer.

Plassen heter ”Videslet”, og er beliggende rett sør av ”Himmerriget”, kunne det lyde bedre?

Så nå er vi her på snart 10. året (nov 2015) og dueholdet er kommet skikkelig på plass, resultatene er begynt å vise seg

----------------------------

 

The short story:

 

Originally we come from Askøy near Bergen, Norway. Nearly ten years ago we moved to Denmark.

Since I was a young boy I have had racing pigeons, but about the time I was in the military and until

I had been married for three or four years, I had a break from racing pigeons.

Late in the 70`s I started raising pigeons again. I got hold of some breeding pigeons and startet

to race the youngsters the same year.

The first few years passed without major results. But then I acquired some better breeding pigeons and with

a lot of good breeding work, the results where noticeable.

At first it was just individual victories in 985 - 2001 was my years;

for several years I had Nr. 1-9 Acepigeons on the Norwegian lists, I had the Winner of flight class National exhibition, Nr.2. to the Norwegian Championship Sprint 1995, Hen of the year NBF 1987, Sprinter of the year NBF 1988,

Regional Long- distance Championship 1992, Cock of the year NBF 1992,

National winner from Kolding, Denmark 600 km 1993, Regional Youngsters Championship 1999,

Regional Short distance Champion 1999, Regional Sport Championship 1999, Regional Sprinter Champion 1999,

Regional Championship 1999 and nr 2 to the Regional Championship 2000, Medium distance Championship NBF 2000, Nr 3 to the Long Distance Championship NBF 2000, Regional Sport Championship 2000,

Regional Cock of the Year 2001 and many other results in the local club, Region and in the Norwegian Pigeon Assosiation.

After 2001 something fatal happend for the pigeon fanciers in Western Norway. The population

of hawks and falcons was rising fast. A brutal existence for the pigeon fanciers. All we could do was to watch

our pigeons being chased and killed time after time. Having carrier pigeons as a hobby now was

become impossible. It was no longer fun to sit at home, waiting for our best pigeons, pigeons that never came home.

In 2004 the thought of moving to Denmark to fly my racing pigeons "the normal way" stuck, and we started to look for the perfect place. About 1 ½ year later we found it; plenty of space for us and the pigeonsand other hobbies. There even was a large space for family and friends from home to visit.

The place we found was; "Videslet" (in English something like “Known Easily”) , located south of "Himmerriget" (in English:”Heaven”), could it be better????

Now we have been living here for almost 10 year (Nov 2015), the pigeon madness is still going strong and the results are starting to show up :D